2006 McFarlane 6" NHL Series 12 Paul Kariya Grey/White Jersey Nashville Predators 2006 McFarlane 6" NHL Series 12 Paul Kariya Grey/White Jersey Nashville Predators

Out of stock

$18.95

2006 Paul Kariya McFarlane Figure Nashville Predators Series 12 McFarlane NHL Series 12 Paul Kariya Nashville Predators Six Inch Action...